Projekt "Lepsze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
[Rozmiar: 9809 bajtów]
[Rozmiar: 5757 bajtów]
[Rozmiar: 5228 bajtów]
[Rozmiar: 8755 bajtów]

Projekt Lepsze Jutro na rok 2015

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ rozpoczyna realizację projektu Lepsze Jutro na rok 2015 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W ramach realizacji projektu uczestnicy skorzystają z następujących form wsparcia:
1. Indywidualne konsultację z doradcą zawodowym
2. Wsparcie psychologiczne
3. Kursy zawodowe: obsługa wózków jezdniowych i bezpieczna wymiana butli
Celem realizacji projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 5 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, mieszkańców gminy Oporów poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające znalezienie zatrudnienia.
W ramach projektu uczestnikom/uczestniczkom zapewniamy:
1. Tematyczne materiały szkoleniowe
2. Catering
3. wsparcie finansowe

Projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oporowie na rok 2014r!

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ rozpoczyna realizację projektu Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W ramach realizacji projektu uczestnicy skorzystają z następujących form wsparcia:
1. Indywidualne konsultację z doradcą zawodowym
2. Wsparcie psychologiczne
3. Kursy zawodowe
Celem realizacji projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 10 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będącymi właścicielami gospodarstw rolnych, mieszkańców gminy Oporów poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające znalezienie zatrudnienia.
W ramach projektu uczestnikom/uczestniczkom zapewniamy:
1. Tematyczne materiały szkoleniowe
2. Catering
3. wsparcie finansowe

Rozpoczęcie zajęć PROJEKT LEPSZE JUTRO 2013r

Od 28.06.2013r rozpoczęło się szkolenie w ramach projektu „Lepsze Jutro” realizowanego w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki pomocy Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 28.06.2013r. rozpoczęły się zajęcia z doradztwa psychologicznego. Od 22.07.2013r rozpoczęły się zajęcia z doradztwa zawodowego. Od 05 sierpnia 2013r. trwają zajęcia szkoleniowe w zakresie: Pracownik ds. Kadrowo-płacowych oraz Kierowca - operator wózków jezdniowych.

Zakończenie projektu "Lepsze jutro" grudzień 2012

12 grudnia 2012r. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kutnie odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Lepsze Jutro” 2012. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji, czyli zdobycie nowych umiejętności aktywizacji zawodowej wśród osób będących klientami pomocy społecznej, w wieku 18-60 lat. W projekcie wzięło udział 7 osób, które uczestniczyły w zajęciach z poradnictwa zawodowego i psychologicznego. W czasie trwania projektu uczestnicy doskonalili swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zawodu „kasjer-fakturzysta” i kursu na Prawo Jazdy kat. B. Na zakończenie uroczystości wręczono wszystkim uczestnikom projektu dyplomy, certyfikaty. Wszystkim uczestnikom projektu życzono wielu sukcesów osobistych i zawodowych.

Rozpoczęcie zajęć „ Prawo Jazdy kat. B”

Od 30.08.2012r trwają zajęcia teoretyczne na Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu „Lepsze realizowanego w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki pomocy Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 08.09.2012r. rozpoczęły się zajęcia praktyczne na Prawo Jazdy kat. B.Drugie zajęcia

W Gminnej Bibliotece w Oporowie od 25 lipca 2012r rozpoczynają się szkolenia zawodowe „Kasjer-fakturzysta” dla 7 uczestników projektu. Uczestnicy otrzymują poczęstunek w przerwie zajęć.Pierwsze zajęcia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie informuje, iż uczestnicy projektu „Lepsze realizowanego w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki pomocy Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestniczą od 25.06.2012r w zajęciach grupowych/indywidualnych z psychologiem i doradcą zawodowym.Koniec rekrutacji do projektu 2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie informuje, iż zakończyła się rekrutacja osób do projektu „Lepsze Jutro” na rok 2012, realizowanego w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki pomocy Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Komisja Rekrutacyjna zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Lepsze Jutro” zakwalifikowała do udziału w projekcie 7 osób, trzech mężczyzn i cztery kobiety oraz utworzyła listę osób rezerwowych beneficjenci Ostateczni projektu objęci zostaną profesjonalnym programem szkoleniowo-doradczym.Lepsze jutro - styczeń 2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie rozpoczyna realizację projektu „Lepsze Jutro” 2012 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i Rozpowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uczestnikami projektu będzie łącznie 7 bezrobotnych osób (4K i 3 M) w przedziale wiekowym 18-60 lat ,z terenów wiejskich, długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci wsparciem w ramach kursu: „Prawo Jazdy kat. B”, oraz warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym.

Udział w projekcie umożliwi osobom bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie nowych umiejętności.

W projekcie nie będą uczestniczyły osoby biorące udział w projektach z poprzednich lat.

Aktualnie trwa rekrutacja uczestników projektu.


Zobacz plakat    Ogłoszenie 1
   Ogłoszenie 2

Zakończenie projektu "Lepsze jutro" listopad 2011

15 listopada 2011r. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kutnie odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Lepsze Jutro” 2011.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji, czyli zdobycie nowych umiejętności aktywizacji zawodowej wśród osób będących klientami pomocy społecznej, w wieku 18-60 lat. W projekcie wzięło udział 6 kobiet, które uczestniczyły w zajęciach z poradnictwa zawodowego i psychologicznego. W czasie trwania projektu uczestniczki doskonaliły swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zawodu Opiekuna osoby starszej.

Na zakończenie uroczystości wręczono wszystkim uczestnikom projektu dyplomy, certyfikaty. Wszystkim uczestnikom projektu życzono wielu sukcesów osobistych i zawodowych.

Zobacz galerię zdjęć z projektu

Lepsze jutro - styczeń 2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie rozpoczyna realizację projektu „Lepsze Jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i Rozpowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uczestnikami projektu będzie łącznie 6 bezrobotnych osób w przedziale wiekowym 18-60 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym będących właścicielami niewielkich gospodarstw rolnych, korzystających z pomocy społecznej .

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci wsparciem w ramach kursu: „Opiekun osoby starszej”, oraz warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym.

Udział w projekcie umożliwi osobom bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie nowych umiejętności.

W projekcie nie będą uczestniczyły osoby biorące udział w projektach z poprzednich lat.

Aktualnie trwa rekrutacja uczestników projektu.


Pobierz oryginalna treść ogłoszenia    Ogłoszenie


Lepsze jutro - styczeń 2010

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie rozpoczyna realizację projektu „Lepsze Jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i Rozpowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uczestnikami projektu będzie łącznie 6 bezrobotnych osób – 3 kobiety oraz 3 mężczyzn w przedziale wiekowym 18-60 lat, nieaktywnych zawodowo oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy OPS .

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci wsparciem w ramach kursu: „Opiekunka osoby starszej”, „Operator wózków widłowych” oraz warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym.

Udział w projekcie umożliwi osobom bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie nowych umiejętności.


Pobierz oryginalna treść ogłoszenia    Ogłoszenie


Nowa Szansa - styczeń 2009

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" realizuje od marca 2009 roku projekt „NOWA SZANSA”

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji, czyli zdobycie nowych umiejętności wśród osób bezrobotnych aktywizacji zawodowej będących długotrwale klientami pomocy społecznej. Zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy, zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, wzrost samooceny, zwiększenie kompetencji osobistych, wzrost pozytywnego myślenia, doskonalenie umiejętności zawodowych i podjęcie zatrudnienia – to cele szczegółowe naszego Projektu.

Beneficjentami projektu są osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotne o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych i korzystających z pomocy ośrodka.

W ramach projektu uczestniczki wezmą udział w bezpłatnych:
– zajęciach z psychologiem oraz doradcą zawodowym
– kursie zawodowym
– sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych
Projekt „Nowa Szansa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w OPOROWIE

w ramach projektu „Nowa Szansa”


zatrudni

od 01 sierpnia 2009 r. na stanowisko

pracownika socjalnego.


Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
1. posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
2. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
II. Ponadto pracownik powinien wykazać
• samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
• komunikatywność
• umiejętność współpracy w zespole
• odporność na sytuacje stresowe
• wiedzę merytoryczną w zakresie znajomości:
- prawa i zasad funkcjonowania pomocy społecznej
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
1.Realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego OPS realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
2. Prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku,
3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych organów, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy dla osób potrzebujących,
4. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
5. Współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem (024) 383-11-53 lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Oporowie

Informujemy, iż w wyniku naboru na stanowisko pracowonika socjalnego została wybrana Pani Małgorzata Marzec.